در اینجا چند تعرفه ارائه می شود و کاربران می توانند هر یک از تعرفه ها را انتخاب کنند.

هزینه و تعرفه با توجه به تعداد فالوور مورد نیاز شما اخذ می شود و پس از افزایش فالوور به تعداد مورد نیاز، روند متوقف خواهد شد.

فالوورها کاملا واقعی بوده و شما می توانید در پیج خود ارتباط ها را ببینید و از واقعی بودن آن لذت ببرید.

نکته قابل ذکر این است که طبیعتا ماندگاری فالوورها به مدیریت صحیح پیج و نیاز فالوورها بستگی دارد و ریزش فالوور ارتباطی به روند کاری افراپیام ندارد.