سامانه پیامک ویژه تبلیغات انتخابات

۰۲ بهمن ۹۵

برگزاری دوره های مختلف انتخاباتی در کشور ما و استفاده از سامانه های پیامک تبلیغاتی جهت ارسال پیامک که به معرفی نامزد مورد نظر می پردازد و وی را معرفی می کند ، نشان می دهد که ارسال پیامک تاثیرات بسزایی در شناساندن و جذب هواداران داشته است. در این روش نامزدها می توانند با روش های زیر به تبلیغات بپردازند و پیروز انتخابات باشند:

ارسال پیامک تبلیغاتی با انتخاب شهر موردنظر : 

در اینجا نامزد مورد نظر می تواند با انتخاب شهر موردنظر به تمام شماره های فعال آن شهر یا به تعدادی از آن پیامک ارسال کند. در چنین روشی افراد موردنظر پیامک را دریافت نموده و مستقیما به هدف دست خواهند یافت.

ارسال پیامک در منطقه خاصی از یک شهر :

در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها این امکان وجود دارد که بر اساس محدوده خاصی پیامک ارسال شود. برای مثال در تهران می توان منطقه خاصی را انتخاب نمود و به تمام یا بخشی از شماره های آن منطقه پیامک ارسال کرد. این روش برای شهرهای بزرگ فایده بسیاری دارد چرا که یک منطقه یا چند منطقه برای نامزد موردنظر اهمیت دارد و در واقع ارسال کلی موجب ضرر می گردد.

ارسال به اصناف:

اگر اصناف خاصی هدف ارسال پیامک باشد، می توان به آن صنف نیز پیامک ارسال نمود.

ارسال بر اساس آنتن دهی:

شماره های ایرانسل این امکان را دارند که بر اساس آنتن دریافت پیامک داشته باشند. برای مثال اگر شخص بخواهد به افرادی که در یک محدوده خاصی عبور می کنند ارسال پیامک کند، با این روش می تواند اقدام نماید. حداق ارسال پیامک در یک منطقه ۵۰ هزار عدد می باشد.

حتما بخوانید   سامانه پیامکی سایت افرا پیام

ارسال به شماره های خاص:

اگر شما تعدادی هر چند زیاد، شماره دارید و می خواهید به آنها پیامک ارسال کنید این امکان وجود دارد که شماره های خود را در قسمت گیرندگان سامانه پیامک وارد کنید و به آنها پیامک ارسال کنید.

نکته مهم : ارسال پیامک به صورت تبلیغاتی زمانی موثر واقع می شود که مداوم باشد و مکررا ارسال صورت گیرد تا در ذهن باقی بماند.

چگونه برای انتخابات از پنل های اس ام اس استفاده کنیم:

شما می توانید پنل پیامک انتخاباتی را از فرم خرید سامانه انتخاب کنید و با تکمیل مشخصات خود ، منتظر دریافت سامانه پیامک باشید. ویژگی این سامانه هزینه پایین ارسال پیامک می باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید