چرا به بعضی از خطوط پیامک ارسال نمی شود؟

۰۳ بهمن ۹۵

با توجه به اینکه برخی از افراد دریافت پیامکهای تبلیغاتی خود را مسدود نموده اند و در لیست سیاه مخابرات قرار گرفته اند پیامکهایی که از طریق شماره های تبلیغاتی ارسال می شوند را دریافت نمیکنند. برای ارسال به این خطوط باید از ماژول باشگاه مشتریان استفاده کرد و یا خط تبلیغاتی را تبدیل به خط خدماتی نمود.

حتما بخوانید   چه تفاوتی بین خطوط ۱۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ وجود دارد؟
دیدگاه خود را ارسال کنید